Day: Januar 17, 2021

Crypto wealth management Grayscale postar rekordantal under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet hälldes i genomsnitt 250,7 miljoner dollar per vecka i Grayscales kryptoinvesteringsprodukter. Institutionella investerare investerade kraftigt på kryptomarknaden under fjärde kvartalet 2020, vilket framgår av det faktum att kryptoinvesteringsprodukterna från kapitalförvaltningen Crypto Profit hade stor popularitet under denna period. Ledet av investeringsprodukter för Bitcoin Read More